Osvajanjem zlatne medalje prvenstvu Evrope za seniorke sve igračice i prvi trener su stekli pravo na nacionalnu penziju koja im pripada po odluci Vlade Republike Srbije. Penziju imaju pravo da primaju nakon 40. godine života. Država je sagledala i na ovaj način vrednovala doprinos sportista kao naših najboljih ambasadora u Svetu.