Fakultet organizacionih nauka – FON je renomirani Beogradski i srpski fakultet. Sonja je student odseka – operacioni menadžment. Srazmerno svojoj veličini FON ima među svojim studentima i poznate sportiste. Za njih postoji i razumevanje koje se ogleda prvenstveno u tome da mogu imati posebne rokove za ispite. Još samo sedam ispita i biće još jedan diplomac na FON.
Posebno treba registrovati visinu prosečne ocene koja je stalno iznad 8 (osam).

Profesori su ne retko iznenadjeni nivoom znanja jer ne očekuju da vrhunski sportista – profesionalac može biti toliko posvećen fakultetu.